Trafiğe takılmadan Ayvalık'tan Cunda'ya nasıl gidilir?

Ayval?k’ta yaz mevsimi ile ba?layan trafik yo?unlu?unu alternatif bir güzergah ile a?abilirsiniz.

Özellikle yaz günleri artan arabal? turist say?s? Ayval?k’?n tek caddesi olan Atatürk Caddesi’nde adeta uzun kuyruklar olu?turuyor. Bazen saatlerce trafikte bekleyen araçlar Cunda istikametine gitmek için bekle?iyor. Oysa trafi?e tak?lmadan Cunda’ya gitmek mümkün.

Alternatif güzergah

Sar?msakl? yönünden geliyorsan?z Ayval?k giri?inde bulunan Meteroloji Müdürlü?ü binas?n?n yan?ndan ?zmir Asfalt? yoluna ç?k?p yakla??k 1 kilometre sonra sol taraftaki 29 May?s Caddesi’ne dönebilirsiniz. Ayval?k’a paralel olan bu cadde geni? ve ferah bir cadde. 3 Temmuz Hat?ra Orman?’n? geçtikten sonra Ahmet Taner K??lal? Caddesi olarak an?lan bu cadde Ayval?k Devlet Hastanesi’nin önünden geçiyor. Yolu takip ettikten sonra Kipa Kav?a??’na var?yorsunuz. Bu kav?aktan 100 metre ileride Adliye binas?n?n bulundu?u bir kav?ak yer al?yor. Kav?aktan sola dönüp Atatürk Bulvar?’na dönü? yap?yorsunuz. 500 metre ilerde sa?a döndü?ünüzde Pazar alan?n?n yan?ndan geçen Vak?flar Yolu’nu takip ederek Cunda yoluna ç?kabilirsiniz.