Sakarya Mh. Atatürk Blv. 20. Sk. No: 1 Ayvalık / Balıkesir Tel: 0266 312 33 55

HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Taraflar
Bu sözleşme Ferahi Turizm Tarım Ürünleri ile bir Ferahi Turizm Tarım Ürünleri iştiraki olan ferahievler.com sitesinden veya bu site vasıtası ile hizmet almak isteyen ve bu rezervasyonunu ferahievler.com adresindeki rezervasyon formunu doldurarak veren gerçek veya tüzel kişi arasındadır, (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır).
Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme konusu
İş bu sözleşme müşterinin http://www.ferahievler.com adresinde yapmış olduğu tercihleri doğrultusunda alan adı tescili (domain name registration), internet sitesi tasarımı ve site bulundurma (hosting), sunucu hizmetleri ve yazılım hizmetleri her hangi bir veya bir kaçını kullanabilmesi için Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’nin sağlayacağı olanaklar ve karşılığında ödenecek ücreti ve tarafların yükümlülüklerini düzenler.
Bu hizmetlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Alan adı tescili (domain name registration); müşteri’nin talebi ve tercihine göre alınacak olan internet alan adının tescili için gerek tüm yasal başvuruların yapılarak adresin müşteri adına lisanslı hale getirilmesini sağlamaktır.

İnternet sitesi tasarımı; müşteri ‘nin talebi ve tercihine göre internet sitesinin teknik ve görsel tasarımını yaparak bunu tercih edilen alan adı altına sağlıklı çalışabilen bir şekilde yerleştirmektir.

Site bulundurma (hosting); Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’nin hazırladığı yada bir başkası tarafından daha önceden hazırlanmış olan internet sitesinin internete açık Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. sunucularında veya Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’nin kiraladığı sunucularda bulundurulması işlemidir.

Kontrol veya yönetim paneli hizmeti; müşterinin kendisine verilecek bir kullanıcı adı ve şifre ile sitesi üzerinde tasarruf etmesini, sağlayan paneldir.
Eticaret (sanal mağaza), esite (hazır site) ve ekargo kargo takip yazılımları bir Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. ürünü olup, yazılım geliştirme, pazarlama, dağıtım ve lisans hakları tamamen saklıdır. Yazılı dahilinde tüm yönetim arayüzü (wysiwyg/(f)ckeditor hariç) ve fonksiyonlar isimli klasör altında yer alan php dosyalara ait kaynak kodları kapalı olup, geriye dönük çözme (decode/reverse engineering) işlemleri izin alınmadığı takdirde yasalara aykırıdır. Aksi belirtilmediği sürece gerek önyüzde gerekse yönetim panelinde yer alan hak sahibi (copyright) ibaresinin veya logosounun değiştirilmesine veya kaldırılmasına izin verilmemektedir.

Sözleşmenin süresi
İş bu sözleşme sipariş işleminin internet ortamında Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.i tarafına gönderilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri baş sözleşmenin süresi müşterinin http://www.ferahievler.com adresinde seçmiş olduğu hizmetin son geçerlilik tarihine kadar devam eder. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 gün öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişlerse, sözleşme aynı şartlarla önceki sözleşme süresi kadar daha uzar.

Ücretlendirme
İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret http://www.ferahievler.com internet sitesinde ilgili hizmet sayfalarında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dahil değildir.

Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’nin önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Müşteri iş bu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Ücret, başvuru tarihini takip eden 3 gün bitimine kadar sözleşme ücretini Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’ne ait banka hesap numaralarına eft veya havale yapmakla yada Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’ne elden ödemekle yükümlüdür.

Gecikmeli ödemelerde Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’nin gecikme bedeli kesme hakkı saklıdır. Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti., müşteri ödemeyi yapıncaya kadar verdiği hizmetleri başlatmama / durdurma hakkını saklı tutar.

Tarafların hak ve sorumlulukları
Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’nin müşteri’ye verdiği konrol panel kullanıcı adı ve erişim şifresi, ftp kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen müşteri sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden doğacak zararlardan Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. sorumlu değildir. Müşteri, site bulundurma (hosting) hesabından faydalanırken Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu site bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere izin almadığı takdirde dağıtamaz, satamaz.

Müşteri, http://www.ferahievler.com sayfasında belirtmiş olduğu bilgilerin kullanımı için Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’ne izin verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, kendisine tahsis edilen kontrol panel / ftp / telnet / ssh v.s. erişimini kullanarak Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’nin diğer müşterilerine ve Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. verilerine özel program ve dosyalarına izinsiz olarak ulaşmamayı, kullanmamayı, zarar vermemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, alan adı tescili ve yenileme işlemelerinde her türlü yükümlülüğün kendisine ait olduğunu ve alan adı lisans sürelerinin kendisi tarafından takip edileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. ise zorunlu olmamakla birlikte kendi isteği çerçevesinde eposta, telefon veya benzeri iletişim yolları ile hatırlatmada bulunabilir.

Müşteri, alan adı tescili ve site bulundurma (hosting) hizmetlerinin kullandırılmasından kaynaklanan yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. tarafından kendisine tahsis edilen alanda yayınlayacağı internet sitesinin içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. Söz konusu sitedeki yazı, veri, ses, görüntü ve her tür datanın kanunlara aykırılığından doğan hukuki ve cezai sorumluluğa müşteri kendisi katlanmayı beyan kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’ne her hangi bir kusur atfedilemez.
Müşteri, gerek Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. sunucuları üzerinden gerekse üçüncü parti sunucular üzerinden istenmeyen eposta (spam) gönderiminde bulunmamayı, aksi halde ilgili hesabın süresiz kapatılabileceğini, ilgili servis için iade talebinde bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. istenmeyen eposta (spam) gönderimlerine karşı ilgili hesabın süresiz kapatılması da dahil olmak üzere her türlü önlemi alabilir.

Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti., müşteri’nin kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta ile alınan veya gönderilen bilgi, resim yazı vs’ den doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk müşteri’ye aittir. Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti., müşteri’nin her türlü verisini düzenli bir biçimde korumak ve yedeklemek için gerekenleri yapacaktir. Buna rağmen Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. bilgisayarlarında oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Gerek site dosyalarını gerekse veritabanı dosyalarını yedeklemekle birinci dercede müşteri yükümlüdür.

Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. tüm yazılımlarında kendisi veya üçüncü şahıs ve/veya kurum sunucularına bilgi aktaran yazılım kodları bulunmadığını taahhüt eder.

Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti., site sahibinin kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Gerek site dosyalarını gerekse veritabanını yedeklemekle site sahibi veya yöneticisi yükümlüdür. Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaadedilemeyeceğinden dolayı Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya farkedilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Site veya lisans sahibi işbu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Sözleşmenin askıya alınması
Tercih edilen ödeme biçimine göre hizmet bedellerinin yada geciken ödeme sebebi halinde müşteri’ye verilen hizmetlerin tümü, elektronik posta hizmetleri de dahil olmak üzere geçici olarak durdurulur. Gelen elektronik posta iletileri biriktirilme işlemleri durdurulur.
Bu durumun devamı süresince müşteri adına elektronik posta biriktirilmeye devam edilmez.

Fesih ve tazminat hakları
Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Tebligata esas, posta ve elektronik posta adresi
Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar http://www.ferahievler.com adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. sözleşme süresi içinde müşteri’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 7 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. kayıtlarının geçerliliği müşteri, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’nin defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının, Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’nin göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle müşteri’nin internet ortamında yaptığı ve Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’nin sunucularında depolanmış kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşterinin borcunu ödemede temerrüde düşmesi
Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. fatura tarihinden itibaren aylık %12 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri gecikme faizini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’nin dava yada icra takibi açması halinde de aylık %10 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %40’ı kadar cezai şart, %9’u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasalgiderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’nin teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Yetkili mahkeme ve icra daireleri
İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti.’ne gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Ferahi Turizm Tarım Ürünleri Ltd. Şti. gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir, müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde BALIKESİR AYVALIK mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.